การเซ็ทรีโมท Tube NC 50 N2

มอเตอร์ TUBE NC50

การเซ็ทรีโมท Tube NC 50 N2

รางม่านไฟฟ้า และมอเตอร์ Tube NC 50 N2 เป็นรุ่นที่ 2 ของ Tube NC 50  มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของรางที่เล็กลง อุปกรณ์ต่างๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ขนาดเล็กลงกว่าเดิม สัดส่วน สวยงามลงตัวกว่า 

นอกจากรางที่ปรับเปลี่ยนขนาดแล้ว ส่วนสำคัญ มอเตอร์ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน จากมอเตอร์ทรงกึ่งเหลียม มาเป็นมอเตอร์รูปทรงเดียวกับรุ่นอื่นของซอมฟี้ คือมีรูปทรงโค้ง วงรี ดูเป็นรูปร่างเดียวกันทุกรุ่นสำหรับมอเตอร์ม่านจีบ ม่านลอน  

Electric curtain rail_Tube-NC50W- N2

 

รางม่าน Tube 

รางม่านจีบ ม่านลอน

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ รีโมทกับมอเตอร์ Tube nc50 n2

สำหรับตั้งค่า การจูน เซ็ทรีโมทและมอเตอร์ ของรุ่นนี้ จะมีส่วนคล้ายรุ่นเดิมหรือรุ่นแรก ขั้นตอนและวิธีการจูน ก็ไม่มีอะไรอยาก ทำตามขั้นการเซ็ทรีโมท Tube NC 50 N2ตอนได้เลย 

Tube-NC50-W N2_1

 

มอเตอร์

Tube NC 50 N2

 

รีโมท คอลโทรล

ใช้ได้กลับมอเตอร์ Tube 

การจูน เชื่อม มอเตอร์ กับ รีโมท คอลโทรล

  รีโมทครอลโทล Remote control สำหรับการควบคุมม่านหรือมอเตอร์ต่างๆของ Tube สำหรับ มอเตอร์ NC 50 N2 มอเตอร์ม่านจีบ ม่านลอน หลังจากประกอบรางและต่อไฟเข้ามอเตอร์เรียบร้อยแล้ว ทำขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้

ที่รีโมท

  1. กดปุ่ม ขึ้น⇑ – ลง⇓ พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที มองที่ตัวสไลด์ (carrier) เมื่อตัวสไลด์ขยับ ให้ปล่อยมือ
  2. กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง (ปุ่มไหนก่อนก็ได้) เพียงครั้งเดียวปุ่มเดียว สไตล์จะวิ่งไปจนสุดราง 〉 เมื่อสุดแล้ว กดอีกปุ่ม ให้สไลด์วิ่งกลับอีกฝั่งจนสุดรางอีกด้านเช่นกัน
  3. ทดลอง กด เปิด-ปิด กลับ ไป-มา จนได้ตามที่ต้องการแล้ว
  4. ขั้นตอนนี้ไม่อาจไม่จำเป็น ถ้าม่านวิ่งไปในทิศทางที่ต้องแล้ว แต่ถ้าไม่ใช่ หรือต้องการกลับทิศทาง ให้กดปุ่มกลางที่รีโมท หรือปุ่ม MY กดค้าง จนสไลด์มีการขยับ และกดที่รีโมท ปุ่มเปิด-ปิดอีกครั้ง ม่านจะวิ่งสลับทิศทาง หรือสลับกับตอนแรก
  5. เมื่อได้ที่แล้ว ให้กดที่หลังรีโมท 1 ครั้ง (ด้านหลังมีรูเล็กๆ ใช้ปลายคลิปหนีบกระดาษแยง) จนสไตล์ขยับ เป็นอันเสร็จการเชื่อมต่อ

การล้างความจำ

การล้างความจำ เมื่อการจูนมีการผิดพลาด จำไม่ได้ว่าถึงตอนไหน ควรต้องล้างค่าความจำและเริ่มต้นจูนอีกครั้ง มี 4 ขั้นตอนดังนี

ที่มอเตอร์

  1. ใช้ปลายคลิป จิ้มที่รูรีเซ็ท (รูกลมเล็กด้านล่างมอเตอร์) ให้จิ้มค้างไว้อย่าขยับ จนให้สไลด์ขยับ 3 ครั้ง แล้วค่อยปล่อย และไปที่โมท
  2. เริ่มต้นจูนใหม่ กดปุ่มขึ้น-ลง พร้อมกัน ⇑ ⇓  เมื่อมอเตอร์ขยับ ให้ปล่อยนิ้วจากปุ่ม
  3. ให้กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง ครั้งเดียว (ปุ่มไหนก่อนก็ได้) สไตล์จะวิ่งไปจนสุดราง 〉 เมื่อสุดแล้ว กดอีกปุ่ม ให้สไตล์วิ่งจนสุดรางอีกด้าน กดปุ่ม เปิด-ปิด กลับ ไป-มา
  4.  เมื่อได้ที่แล้ว ให้กดที่หลังรีโมท 1 ครั้ง จนสไตล์ขยับ เป็นเสร็จการเชื่อมต่อ

ขณะทำการเชื่อม หลังเสร็จชุดแรก ควรถอดสายไฟชุดแรกที่เสร็จออกจากปลั๊กไฟ เพื่อกันสัญญาน คอนเน็กซ์กัน  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *