ตัวอย่างผ้า สีพื้น ผ้าอัดลาย

ผ้าม่านแบบอัดลาย ให้มิติของลายนูนโดดเด่น เน้นความชัดของลาย ให้ลายดูเหมือนจริง ผ้าม่านแบบดิมเอ้าท์ ผ้ากันแสง 70%-80%

AF225

Asia fabric
ผ้าม่านลายตาข่ายเล็ก
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 320 บาท/หลา

AF524

Asia fabric
ผ้าม่านลายตาข่าย
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 340 บาท/หลา

AF301

Asia fabric
ผ้าม่านลายในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 329 บาท/หลา

AF308

Asia fabric
ผ้าม่านลายเส้น
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 329 บาท/หลา

AF314

Asia fabric
ผ้าม่านลายเส้นโค้งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 329 บาท/หลา

AF-406

Asia fabric
ผ้าม่านลายปูนร้าว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AF220

Asia fabric
ผ้าม่านลายทางใหญ่
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AF217

Asia fabric
ผ้าม่านลายเส้นซิกแซกแนวนอน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 3 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AF-416

Asia fabric
ผ้าม่านสีพื้นเท็กซ์เจอร์ในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AF201

Asia fabric
ผ้าม่านลายเส้นโค้งสลับ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AF207

Asia fabric
ผ้าม่านลายเส้นโค้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 395 บาท/หลา

AT7301

A&T
ผ้าม่านลายเปลือกไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา  บาท/หลา

AT7101

A&T
ผ้าม่านลายเส้นซิกแซกแนวนอน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา  บาท/หลา

AT8502

A&T
ผ้าม่านลายเส้นโค้งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT8401

A&T
ผ้าม่านลายเส้นด้ายวิ่งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT8701

A&T
ผ้าม่านลายเส้นด้านวิ่งแนวนอน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT9403

A&T
ผ้าม่านลายสายฝน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา  บาท/หลา

AT9603

A&T
ผ้าม่านลายสี่เหลี่ยมกราฟฟิก
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 10 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT9303

A&T
ผ้าม่านสีพื้นมีเท็กเจอร์แนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา  บาท/หลา

AT9103

A&T
ผ้าม่านลายเส้นแนวตั้งสลับแนวนอน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา  บาท/หลา

AT5401

A&T
ผ้าม่านพื้นสีเท็กซ์เจอร์คล้ายสายฝน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT5201

A&T
ผ้าม่านลายในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 10 สี
ราคา 350 บาท/หลา

AT5101

A&T
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์ลายเส้นแนวนอน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 10 สี
ราคา 350 บาท/หลา

BA3-1

NICKY
ผ้าม่านลายสานไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก  สี
ราคา 590 บาท/หลา

HD3-1

NICKY
ผ้าม่านลายเส้นคลื่นแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 290 บาท/หลา

SW2-1

NICKY
ผ้าม่านลายปูนฉาบ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 460 บาท/หลา

SE2-1

NICKY
ผ้าม่านลายคลื่นน้ำ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 380 บาท/หลา

ST6-1

NICKY
ผ้าม่านลายเปลือกไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 390 บาท/หลา

HD1-1

NICKY
ผ้าม่านมีเท็กซ์เจอร์ลายเส้น
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 290 บาท/หลา

HD2-1

NICKY
ผ้าม่านลายเส้นแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 290 บาท/หลา

HD7-1

NICKY
ผ้าม่านสีพื้นเท็กซ์เจอร์ในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 290 บาท/หลา

DF3-1

DESIGN
ผ้าม่านลายเส้นโค้งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา  บาท/หลา

DF5-1

DESIGN
ผ้าม่านลายเส้นกราฟฟิก
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา  บาท/หลา

DF4-1

DESIGN
ผ้าม่านลายปูนฉาบ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา บาท/หลา

YX-E-08

YAXING
ผ้าม่านลายเส้นโค้งโมเดิร์น
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 330 บาท/หลา

YX-E-36

YAXING
ผ้าม่านลายทางใหญ่
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 330 บาท/หลา

YX-E-41

YAXING
ผ้าม่านลายเปลือกไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 330 บาท/หลา

YX-E-15

YAXING
ผ้าม่านลายปีกนก
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 330 บาท/หลา

SD4-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายขนแมว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 300 บาท/หลา

SD1-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายเส้น แนวขวาง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 300 บาท/หลา

SD3-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายเส้นโค้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 300 บาท/หลา

VN1-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายเส้นโค้งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 300 บาท/หลา

VN4-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายปีกนก
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 300 บาท/หลา

VN5-1

SUN SHADOW
ผ้าม่านลายเส้นเปลือกไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 300 บาท/หลา

XX08-1

TWO GO
ผ้าม่านลายหนัง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 380 บาท/หลา

MR336

TWO GO
ผ้าม่านลายตาข่ายใหญ่
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 380 บาท/หลา

145

LEADER
ผ้าม่านลายเปลือกไม้
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 4 สี
ราคา 350 บาท/หลา

H1

TG
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์เส้นด้ายวิ่งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 9 สี
ราคา 299 บาท/หลา

CY254

CHALEEYA
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์ลายเส้น
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 350 บาท/หลา

H2

TG
 ผ้าม่านลายเส้นโค้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 350 บาท/หลา

XK

ผ้าม่านลายปูนขัดมัน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา บาท/หลา

 236

LEADER
ผ้าม่านลายปีกนก ผิวเงา
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 4 สี
ราคา 350 บาท/หลา

719

PPS
ผ้าม่านลายเส้นโค้งแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา  บาท/หลา

 RN5

ROEN
ผ้าม่านลายขนแมว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 11 สี
ราคา 420 บาท/หลา

 RN2

ROEN
ผ้าม่านลายเส้นโค้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 420 บาท/หลา

H10

TG
ผ้าม่านลายเส้นแนวขวาง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 350 บาท/หลา

7090

LEADER
ผ้าม่านลายเส้นตรง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 4 สี
ราคา 350 บาท/หลา

VT121

VERTEX
ผ้าม่านลายเส้นแนวตั้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 4 สี
ราคา 340 บาท/หลา

VT124

VERTEX
ผ้าม่านลายทางเท็กซ์เจอร์ลายปูนเปลือย
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 340 บาท/หลา

VT122

VERTEX
ผ้าม่านลายคลื่นน้ำ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 340 บาท/หลา

 VT119

VERTEX
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์แนวขวาง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 400 บาท/หลา

 VT118

VERTEX
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์ลายเส้นโค้ง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 440 บาท/หลา

VT117

VERTEX
ผ้าม่านเท็กซ์เจอร์ลายเส้นแนวขวาง
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 440 บาท/หลา

VT116

VERTEX
ผ้าม่านพื้นสีลายในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 10 สี
ราคา 440 บาท/หลา

 VT111

VERTEX
ผ้าม่านลายปูนเปลือย
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 5 สี
ราคา 440 บาท/หลา

VT108

VERTEX
ผ้าม่าน เท็กซ์เจอร์ลายหินอ่อน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 480 บาท/หลา

VT107

VERTEX
ผ้าม่านลายในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 480 บาท/หลา

VT104

VERTEX
ผ้าม่านลายผ้าทอ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 6 สี
ราคา 480 บาท/หลา

 VT102

VERTEX
ผ้าม่านลายคล้ายผ้าลินิน
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 4 สี
ราคา 480 บาท/หลา

 VT101

VERTEX
ผ้าม่านลายกระสอบ
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 7 สี
ราคา 480 บาท/หลา

VT120

VERTEX
ผ้าม่านสีพื้นลายในตัว
หน้ากว้าง 280 ซม.
มีให้เลือก 8 สี
ราคา 340 บาท/หลา