Category Archives: รางม่าน

การเซ็ทรีโมท Tube NC 50 N2

มอเตอร์ TUBE NC50

รางม่านไฟฟ้า และมอเตอร์ Tube NC 50 N2 เป็นรุ่นที่ 2 ของ Tube NC 50  มีการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของรางที่เล็กลง อุปกรณ์ต่างๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ขนาดเล็กลงกว่าเดิม สัดส่วน สวยงามลงตัวกว่า  นอกจากรางที่ปรับเปลี่ยนขนาดแล้ว ส่วนสำคัญ มอเตอร์ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน จากมอเตอร์ทรงกึ่งเหลียม มาเป็นมอเตอร์รูปทรงเดียวกับรุ่นอื่นของซอมฟี้ คือมีรูปทรงโค้ง วงรี ดูเป็นรูปร่างเดียวกันทุกรุ่นสำหรับมอเตอร์ม่านจีบ ม่านลอน  

การทำงานของรางไฟฟ้า

Somfy-Glydea

รางม่านไฟฟ้า ลักษณะการทำงาน   จุดกำเนิดการขับเคลื่อน เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนมอเตอร์ ส่งกำลังไปที่สายพาน  ซึ่งสายพานจะวิ่งตามราง ผ่านโมเล่ที่เป็นเฟืองที่ปลายทั้งสองด้าน เรียกว่าหัวท้าย