ผ้าม่านจีบสีโอรส รางโชว์ สีทอง

 

รางขนาดใหญ่ 2 นิ้ว

รางแวร์ซายน์ หัวลายหัวคฑา ขาจับและห่วงสีทอง สวยงามเข้าชุด

ผ้าม่านจีบรางโชว์ สีโอโรส

 

ผ้าม่านจีบ

สีครีม โอโรส รูปแบบคลาสสิค