ม่านจีบราง M ดัดโค้ง ผ้าปิดราง

            รางโค้งเข้ามุม รางตัวเอ็มดัดโค้ง สำหรับช่องหน้าต่างรูปตัวL ทำผ้าม่านเป็นชิ้นเดียว เก็บรวมไว้ด้านเดียว หรือเรียกว่าเก็ยข้าง เพื่อเปิดช่องกระจกเต็มพื้นที่ ให้เห็นภายนอกใจมุมมองที่กว้างตามการออกแบบ สำหรับม่านจีบชุดนี้ใช้ตะขอธรรมดา เพื่อยกม่านขึ้นปิดราง เมือปิดม่านแล้วจะมองไม่เห็นราง 

เปิดผ้าม่านจีบ รางโค้ง แบบวันเวย์ ราง M

ม่านจีบแบบวันเวย์

 

ผ้าม่านจีบ รางตัวเอ็ม สามารถดัดโค้ง เพื่อเปิดพื้นที่ส่วนของช่องกระจกให้มากที่สุด ทำผ้าม่านเป็นชิ้นเดียว เก็บรวมด้านข้างเมื่อไม่ต้องการ เมื่อไม่มีแดด ช่วยทำให้รับแสงจากภายนอก ทำให้ภายในสว่าง โล่ง โปร่ง ไม่มีความรู้สึกอึดอัด

ม่านจีบ รางโค้ง แบบวันเวย์ ราง M

ม่านจีบ แบบวันเวย์

 

เมื่อปิดม่าน ปิดได้เต็มพื้นที่เช่นเดียวกับแบบเปิดกลาง ผ้าม่านจีบรางตัวM ดัดโค้งเข้ามุม ใส่ตะขอตัวเล็กหรือตะขอธรรมดา ผ้าจะถูกยกขึ้นปิดรางม่าน

 

»ตัวอย่างผ้าพื้นสี ผ้าทอลายเรียบ

 

Tel : 02-432-6693 , 02-432-6697
Mobile : 080-045-3939
Line : @ca999 หรือ c889