อุปกรณ์รางม่าน new tube NC 50

อะไหล่ ชิ้นส่วนรางม่าน

 ชิ้นส่วนประกอบรางม่าน แบบมอเตอร์ใฟฟ้า Tube New nc 50 รางม่าน  มอเตอร์ สายพาน ลูกล้อ หัวท้าย ขารับราง รวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับประกอบราง 

มอเตอร์แบบเดินสาย

NC50 W N2

New 50kg Lifting Capacity Wired Curtain Motor

มอเตอร์ แบบใช้สาย

เปิด-ปิด ผ่านสวิทซ์

รับน้ำหนักได้ 50 กก.

มอเตอร์แบบเดินสาย

NC50 N2

New 50kg Lifting Capacity Radio Curtain Motor

มอเตอร์ รีโมท

ควบคุม ด้วยรีโมทแบบคลื่นวิทยุ

รับน้ำหนักได้ 50 กก.

ราง new tube nc 50

Rail 5m White

2812166

รางอลูมิเนียม

สีขาว

ยาว 5 เมตร

น้ำหนัก 2.284 กก.

ตัวตัวราง

Rail Joint

2812170

ข้อต่อราง 

ทำจากอลูมิเนียมหนา

สำหรับ ราง 2812166

น้ำหนัก 52.1 ก.

หัวรางม่าน

Drive Pulley White N2

2812164

หัวปิดราง

และสำหรับใส่มอเตอร์

น้ำหนัก 76 ก.

ท้ายราง

Small Pulley White

2812165

ปิดท้ายราง

มีเฟืองรับสายพาน (รอก)

น้ำหนัก 20 ก.

สายพาน

Belt Black 100 M/R 

2812167

สายพาน

ขับสไลด์ เปิด-ปิดม่าน

น้ำหนัก 1.504 กก.

สไตด์ ไม่มีแขน

Master Carrier

2812168

สไลด์ไม่มีแขน

พาม่าน รูดเปิด ปิด มีลูกล้อ

น้ำหนัก 35 ก.

สไลด์คู่ มีแขน

Master Carrier with Arm

2812171

สไลด์คู่ มีแขน

ตัวพาม่าน เลื่อน เปิด-ปิด

น้ำหนัก 82 ก.

Master Carrier with Over-U-Shape Arm

2812172

สไลด์ เดี่ยว 1

ตัวพาม่าน เลื่อน เปิด-ปิด

Master Carrier with Under-U-Shape Arm

2812173

สไลด์เดี่ยว

ขับสไลด์ เปิด-ปิดม่าน

Swivel Ceiling Bracket

2812184

ตัวยึดเพดาน แบบหมุน

ยึดรางม่านติดเพดาน

น้ำหนัก 12.16 ก.

Ceiling Fixing Plate

2812174

แผ่นยึดเพดาน

สำหรับยึดราง กับขายึดผนัง

น้ำหนัก 14.1 ก.

Fold Snap Tape(91M)

2812226

เทปม่านลอน

ระยาห่าง  ซม.

น้ำหนัก 2.85 ก.ก./ม้วน

Runner

2812169

ลูกล้อม่านจีบ

สำหรับราง N2 

น้ำหนัก 2.9 ก.

Ripple Runner for Hook 60mm

2812222

ลูกล้อม่านลอน 

ห่าง 60 มม.

น้ำหนัก 2.94 ก.

Ripple Runner for Snap Tape 54mm

2812224

ลูกล้อม่านลอน

ระยะห่าง 54 มม.

น้ำหนัก 3.07 ก./ชิ้น

Ripple Runner for Snap Tape 48mm

2812225

ลูกล้อม่านลอน 

ระยะห่าง 48 มม.

น้ำหนัก 3.07 ก./ชิ้น

Ripple Runner for Hook

60mm

2812222

ลูกล้อม่านลอน 

ระยะห่าง 60 มม.

น้ำหนัก 3.07 ก./ขิ้น

 

Ripple Runner for Hook

80mm

2812221

ลูกล้อม่านลอน 

ระยะห่าง 80 มม.

น้ำหนัก 3.07 ก./ขิ้น

Best Selling Products

Browse our categories

Latest News