CUrtain Pole

ด้ามจูงม่าน1

ด้ามจูงม่าน หรือไม้จูงผ้าม่าน สำหรับรูดม่านแทนการใช้มือหรือใช้เชือก เพิ่มความสะดวกในการเปิด-ปิดม่าน ให้ความสวยงาม สำหรับผ้าม่านจีบทั้งทึบและโปร่ง ใช้กับรางโชว์ หรือรางM รางทรงกลม และ รางทรงเหลี่ยม

รูปแบบ สี ราคา ด้ามจูงม่าน

มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ไม้สักแท้ กลึงสวยงาม  เหล็กหุ้มด้วยลายไม้ อลูมิเนียมชุบ อคิลิก 6 เหลี่ยม สวยงานในสไตล์โมเดิร์น มีหลายขนาดความยาวตามความสูงของผ้าม่าน 

1.ด้ามจูงอลูมิเนียมเคลือยลายไม้ (จุกไม้ จุกทอง)

ด้ามจูงอลูมิเนียมสี Golden Oak

ด้ามจูง อลูมิเนียมเคลือบไวนิลลายไม้ สี Goden Oak

 

ด้ามจูงลายไม้ Goden Oak

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 100 ซม.ราคา 120 บาท
 • ขนาด 130 ซม.ราคา 140 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียมสีโรส

ด้ามจูง อลูมิเนียมเคลือบไวนิลลายไม้ สี Rose

 

ด้ามจูงลายไม้ Rose

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 100 ซม.ราคา 120 บาท
 • ขนาด 130 ซม.ราคา 140 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียมสี Natural

ด้ามจูง อลูมิเนียมเคลือบไวนิลลายไม้ สี Natural

 

ด้ามจูงลายไม้ Natural

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 100 ซม.ราคา 120 บาท
 • ขนาด 130 ซม.ราคา 140 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียมสีPegon

ด้ามจูง อลูมิเนียมเคลือบไวนิลลายไม้ สี Pegon

 

ด้ามจูงลายไม้ Pegon

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 100 ซม.ราคา 120 บาท
 • ขนาด 130 ซม.ราคา 140 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

2.ด้ามจูงไม้แท้

ด้ามจูงไม้สัก Natural

ด้ามจูงไม้สัก สีธรรมชาติ Natural

 

ด้ามจูงไม้สัก สีธรรมชาติ

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณกว้างสุด 15 มม. กลึงลายสวยงาม

ด้ามจูงไม้สัก Rose

 

ด้ามจูงไม้สัก สีโรส

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณกว้างสุด 15 มม. กลึงลายสวยงาม

ด้ามจูงไม้สัก Oak

ด้ามจูงไม้สัก Oak

 

ด้ามจูงไม้สัก สีโอ๊ค

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณกว้างสุด 15 มม. กลึงลายสวยงาม

ด้ามจูงลายไม้ Wihe

ด้ามจูงไม้สัก White

 

ด้ามจูงไม้สัก สีขาว

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณกว้างสุด 15 มม. กลึงลายสวยงาม

3.ด้ามจูงอลูมิเนียม

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม

ด้ามจูงอลูมิเนียม Aluminium

 

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม

 

มีความยาว 2 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75  ซม.ราคา 95 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 115 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1- มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีเทา

ด้ามจูงอลูมิเนียม Gray

 

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีเทา

 

มีความยาว 2 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 75  ซม.ราคา 95 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 115 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1- มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีขาว

ด้ามจูงอลูมิเนียม White

 

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีขาว

 

มีความยาว 2 ขนาด ให้เลือก 

 

 • ขนาด 75  ซม.ราคา 95 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 115 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1- มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีทอง

ด้ามจูงอลูมิเนียม Gold

 

ด้ามจูงอลูมิเนียม สีทอง

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงเคลือบลายไม้สักทอง

ด้ามจูงเคลือบลายไม้ Golden Teak

 

ด้ามจูงเคลือบลายไม้สักทอง

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงเคลือบลายไม้แก่

ด้ามจูงเคลือบลายไม้ Oriental

 

ด้ามจูงเคลือบสีลายไม้แก่

 

มีความยาว 3 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 105 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 150 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 210 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

4.ด้ามจูงอคริลิก

ด้ามจูงอคริลิก 12 มม.

ด้ามจูงอคริลิก 12 มม.

 

ด้ามจูงอคริลิก 12 มม.

 

มีความยาว 4 ขนาด ให้เลือก

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 75 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 100 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 130 บาท
 • ขยาด 150 ซม. ราคา 160 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1- มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

ด้ามจูงอคริลิก 15 มม.

ด้ามจูงอคริลิก 15 มม.

 

ด้ามจูงอคริลิก 15 มม.

 

มีความยาว 4 ขนาด ให้เลือก 

 • ขนาด 60 ซม.ราคา 140 บาท
 • ขนาด 90 ซม.ราคา 170 บาท
 • ขนาด 120 ซม.ราคา 195 บาท
 • ขยาด 150 ซม. ราคา 250 บาท

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1- มม. อลูมิเนียมหนา 1 มม.

 

Tel : 02-432-6693 , 02-432-6697
Mobile : 080-045-3939
Line : @ca999 หรือ c889