Tag Archives: ม่านไฟฟ้า

การทำงานของรางไฟฟ้า

Somfy-Glydea

รางม่านไฟฟ้า ลักษณะการทำงาน   จุดกำเนิดการขับเคลื่อน เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนมอเตอร์ ส่งกำลังไปที่สายพาน  ซึ่งสายพานจะวิ่งตามราง ผ่านโมเล่ที่เป็นเฟืองที่ปลายทั้งสองด้าน เรียกว่าหัวท้าย