ขั้นตอนและวีธีตัดเย็บผ้าม่าน

การเย็บผ้าม่าน CA

ขั้นตอนและวิธีการตัดเย็บผ้าม่านของ ซีเอ-เดคคอร์

การตัดเย็บผ้าม่าน ร้านผ้าม่านแต่ละร้าน อาจมีวิธีการตัดเย็บที่แตกต่างกัน ในแต่ละขั้นตอนของการตัดเย็บ ต้องประกอบหลายๆส่วนเข้าด้วยกัน เช่น ฝีมือและประสบการณ์ช่างเย็บ  เครื่องมีอเครื่องใช้ สถานที่ที่มีความเหมาะสม ความละเอียดในแต่ละขั้นตอน ต้องได้รับการเอาใจใส่ ถึงจะได้ผ้าม่านที่่มีความสวยงาม ลงตัวในผ้าม่านแต่ละรูปแบบ สำหรับขั้นตอนการเย็บของร้านซ๊เอ.เดคคอร์จะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  • การตรวจผ้า หาตำหนิ ก่อนการตัด
  • การตัดผ้าตาม แนวตั้ง,แนวนอน
  • การตัดริมผ้า
  • อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่
  • การเย็บ ริม,หัวม่าน,ชายผ้า
  • การหาระยะห่าง ม่านจีบ,ม่านตาไก่
  • การเย็บจีบ จับจีบ และ วิธีเจาะตาไก่
  • การรีด รีดแบบสันคม และแบบจับลอน
  • การเก็บงาน ตรวจความเรียบร้อย
  •  

การตรวจผ้า หาตำหนิ ก่อนการตัดผ้า

วางผ้าบนโต๊ะความกว้างตามหน้าผ้า โต๊ะกว้าง 3.00 X 6.00 เมตร ใช้ทีมงาน 2-3 คน แบ่งส่วน มองคนละด้าน หาตำหนิ เริ่มจากหัวม้วนถึงท้ายม้วนผ้า

เมื่อผ้าจากโรงงานทถูกส่งถึงห้องเย็บ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตรวจผ้า ผ้าทุกชิ้น ทั้งหน้าแคบหน้ากว้าง ไม่ว่าจะมาเป็นม้วนหรือถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆมา จะถูกนำมากางเพื่อตรวจอย่างละเอียดก่อน ต้องหาร่องรอย หาตำหนิ ความไม่เรียบร้อยของผ้า ซึ่งมีหลายๆอย่าง หลายสาเหตุ เช่น รอยเปื้อน รอยด่าง ผ้าเป็นรู รอยตำหนิจากากรทอ ด้ายวิ่ง ด้ายดุ้ง เส้นด้ายรั้ง รวมทั้งรอยตำหนิจาการขนส่ง  ต้องถูกตรวจหาทุกครั้งก่อน

ผ้าที่มีตำหนิจะถูกมาร์คจุดนั้นไว้โดยการนำกระดาษกาวมาติดให้รู้ตำแหน่ง เมื่อถึงขั้นตอนการตัด ช่างตัดผ้าตัดผ้าส่วนนั้นออกไป เพื่อให้ความสมบูรณ์และให้ได้งานคุณภาพมากที่สุด

การตัดผ้า

เย็บผ้าม่าน

การตัดผ้า

ทุกขั้นตอนสำคัญต่อการที่จะได้ม่าน 1 ชุด การตัดคือขั้นตอนสำคัญอย่างมาก ก่อนถึงขั้นตอนตัดเย็บ เพราะการตัดผ้าให้ได้ความถูกต้องและแม่นยำ ต้องอาศัยหลัก เทคนิค วิธีการประสบการณ์พอสมควร การตัดผ้าทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทุกครั้งจะส่งผลถึงรูปทรงม่าน ถ้ามีการตัดเอียงหรือตัดไม่ได้แนว ผ้าม่านชุดนั้นจะลดความสวยงามลงทันที ตัดผ้า ต้องตัดตามเส้นแนวหรือขนานตามเส้นด้าย (แนวของเส้นด้ายจะมีสองแนว แนวด้ายวิ่งและแนวด้ายพุ่ง) ซึ่งถ้าตัดตามที่กล่าว การทิ้งตัวของผ้าม่านจะดูเป็นธรรมชาติ ได้รูปทรง จะกระจายตัวเท่ากัน ไม่ลั้ง ไม่ดึงกัน ทั้งม่านจีบและม่านตาไก่

การตัดริมผ้า

ตัดริมผ้าม่าน

การตัดริมผ้า ให้ได้แนวขนาด

เล็กๆน้อย เราก็ให้ความสำคัญ การตัดริมผ้าเป็นอีกขั้นตอนก่อนเริ่มการเย็บ ตัดผ้าให้ตรงตามแนว ตามเส้นวิ่งและด้ายพุ่ง เป็นหลักสำคัญของการตัดผ้าม่าน การตัดให้ตรงตามลักษณะของโครงสร้างผ้า ทั้งแนวตั้งและแนวนอน คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ม่านได้รูปทรงที่สวยงามถ้าตัดผ้าหนีเส้นด้ายแค่เล็กน้อย จะส่งผลถึงความสวยงามของม่านด้วยเช่นกัน หัวผ้า ชาย-ล่าง และริมผ้าทั้งซ้าย-ขวา ทุกขั้นตอน ต้องให้ความสำคัญกับทุกลายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์แบบของรูปทรงม่าน

อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่

การกำหนดแนวเข้าหัวม่าน

อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่

บ้านหนึ่งหลังจะมีผ้าม่านหลายขนาด มีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ ความกว้างและความสูงอาจไม่เท่ากัน โดยเฉพาะบางบ้านมีโถงสูง ผ้าม่านชุดใหญ่ การทำงานต้องใช้พื้นที่ตามขนาดของม่าน อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ จึงมีความจำเป็น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุดผ้าม่านเรียบร้อยและสมบูรณ์มากขึ้น การวางผ้า วัดผ้า ตัดผ้า จะให้ความสะดวกและง่ายต่อการทำงาน การมีเครื่องมือที่พร้อมและครบต่อคน ต่อการใช้งาน จะทำให้งานได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

โต๊ะตัดผ้า

ที่รองรับผ้าม่านสูงถึง 6 เมตร ประกอบด้วย ห้องตัดเย็บที่กว้าง รองรับผ้าม่านได้หลายหลายขนาด เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ พร้อมช่างที่มีทักษะ จะช่วยให้งานมีคุณภาพ ซีเอ.เคดคอร์ เรามีห้องตัดเย็บที่กว้างมากว่า 150 ตรม. พร้อมโต๊ะตัดผ้าขนาดใหญ่ มีรายละเอียดบอกเป็นเป็นตัวเลขทุกระยะ สามารถตัดผ้าม่านโดยไม่ต้องใช้ตลับเมตร จึงได้งานแม่นยำ รวดเร็ว ลงตัว ได้มุม ได้ฉาก ได้แนว หลายขั้นตอนจบในเวลาเดียว งานจึงมีคุณภาพกว่า

การเข้าห้วม่าน

เทปเคมีใส่ห้วผ้าม่าน

เข้าหัวม่าน ใส่เทปเคมี 

หรือการใส่เทปม่าน ไม่ว่าจะเป็นม่านจีบ ม่านตาไก่ ม่านลอน รวมทั้งม่านกระเช้า เทปเคมี เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ผ้าม่านเป็นรูปทรง เทปเคมีเปรียบเหมือนปกคอเสื้อ ที่ต้องแข็งเพื่อเป็นการรักษารูปทรง ให้ความสวยงาม การวางเทปเข้ากับผ้าต้องสัมพ้นธ์กัน ต้องวางให้แนบกับผ้า ก่อนนำไปเย็บ เป็นการกำหนดหรือการเนา ให้เทปเคมีและผ้าอยูในแนวเท่านั้น ต้องไม่ให้ขยับเขยื่อนหนีแนว การวางแนวให้เป็นเส้นตรง ยาวตลอดแนวเส้นเดียวครั้งเดียว จะทำให้ผ้าแนบสนิท รอยฝีเข็มเป็นเส้นตรง ให้แนวดียิ่งขึ้น

รีดผ้าผ้าก่อนทำการเย็บ
การวางเทปเคมี
การเนาด้วยเข็มหมุด

การรีดผ้าและเทปเคมีให้แนบติดกัน

เทปเคมีต้องได้แนวและแนบกับผ้า ต้องไม่มีรอยรั้ง โปร่งพอง จำเป็นต้องทำให้ผ้าและเทปแนบสนิทก่อน โดยการรีดให้เรียบแนบติดกัน ก่อนส่งต่อขั้นตอนการเย็บหัว (จะต่างจากการเข้าหัวแล้วเย็บหรือใส่เทปไปพร้อมกัน)  ซึ่งมีโอกาสทำให้ผ้าย่น ผ้ารั้งได้ จะมีผลต่อรูปทรงและความสวยงามของผ้าม่านได้ 

การรีด

การรีดผ้าม่าน การเย็บเริม เย็บหัวและเย็บชายผ้าม่าน

การรีด ริม หัว และชายผ้า

การรีดผ้าม่าน ด้วยเตารีดไอน้ำล้วน อีกหัวใจสำคัญของการรีดผ้าให้เรียบ ความเรียบร้อยสวยงามของผ้าม่าน ก่อนทำการเย็บ เราจะนำผ้ามารีดทั้งหัวผ้า ริม และชายผ้า เพื่อกำหนดแนว ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บการเย็บ และขั้นตอนอื่นต่อไป 

เราใช้เตารีดไอน้ำล้วน (เตารีดไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อเนื้อผ้า ผ้าบางตัวอาจหด หรืออาจมีผลด้านอื่นๆ ทีอาจสร้างความเสียหายให้กับเนื้อผ้า) เตารีดไอน้ำล้วนไม่ทำลายเส้นใย เส้นด้ายที่ใช้ในการเย็บ เตารีดไอน้ำ มีแรงดันมากพอที่จะทำให้ผ้าเรียบได้ง่ายกว่า เร็ว เรียบนาน และถาวร 

เย็บริม เย็บหัวและชายผ้า

วิธีการตัดเย็บผ้าม่าน การเย็บริมผ้าม่าน

เย็บริม เย็บหัวและชายผ้า

การเย็บริม มาตรฐานคือ ขนาด 2.5 ซม. ซึ่งเป็นขนาดพอเหมาะและสวยงาม รีดให้เรียบทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา ก่อนนำมาเย็บชายด้านหัวม่านและชายล่าง หัวม่านพับ 9 ซม. ตามความกว้างของเทปเคมี ส่วนชายล่าง 10 ซม. เป็นมาตรฐาน

 

ก่อนการเย็บในแต่ละขั้นตอน ต้องผ่านการรีด กำหนดแนวให้ได้ก่อน ทั้งหัวและชายผ้าเรียบร้อย ต้องกลับมารีดเก็บความเรียบร้อยก่อนที่เข้าเข้าสู่ขั้นตอนการหาจีบหรือหาช่วงห่างของม่านตาไก่ 

การเย็บม่านจีบ

การเย็บม่านจีบ
เข้าหัวม่าน

 

เข้าหัวม่าน

เย็บตามแนวที่กำหนด หลังรีด

เย็บล๊อคระยะ

 

เย็บล๊อคระยะ

ก่อนทำการเย็บจีบ

การเย็บม่านจีบ

 

เย็บสอยจีบ

ด้วยจักรเย็บผ้าหนา

วิธีเจาะตาไก่

วิธีเจาะตาไก่

ขั้นตอนการเจาะตาไก่ หลังจากเข้าหัวม่านครบตามขั้นตอน สำหรับม่านตาไก่ ต้องนำผ้ามาเจาะรูเพื่อใส่ห่วงตาไก่ โดยมีขั้นตอนตามวิดีโอ สำหรับหัวเจาะ เราสั่งผลิตเองโดยตรงจากโรงงานตามสเป็กที่เรากำหนด มี 3 ขนาด  ผู้สนใจสามารถสั่งได้ที่ (Lazada) หรือสั่งได้ ที่หน้าร้าน (แผนที่ร้าน)

ตรวจความเรียบร้อย

QC curtain
ผ้าม่านจีบ ผ้าม่านตาไก่
ม่านตาไก่ ผ้าโปร่ง
เย็บมานตาไก่ผ้าแบล็คเอาท์

ตรวจความเรียบร้อย

ก่อนนำไปติดตั้ง การตรวจความเรียบร้อยหลังการเย็บ เพื่อหาจุดตำหนิหรือข้อผิดพลาด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ จากการเย็บ เศษด้ายที่ตกค้าง  ต้อตรวจครั้งสุดท้ายก่อน ก่อนบรรจุสู่ขั้นตอนการติดตั้ง

 

ยกผ้าชึ้นตรวจ ในระดับสายตา 

การตรวจผ้าแนวราบอาจไม่ชัดเจน เท่ากับการตรวจระดับสายตา ซีเอ.เดคคอร์ เราใช้ระบบยกม่านแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยกผ้าขึ้น-ลง จะทำให้ง่ายต่อการทำงาน รอยตำหนิต่างๆ จึงเล็ดรอดได้ยาก  

เย็บผ้าม่านจีบ
การจับลอนม่านจีบ

การจับลอนม่านจีบ ม่านตาไก่

ปัจจุบัน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ ไม่นิยมการรีดจีบให้เป็นสันคม แต่จะนิยมการทำลอน ให้ผ้าทิ้งตัวตามธรรมชาติ ในรูปแบบที่เรียลอน การจัดลอนนิยมทั้งม่านจีบและม่านตาไก่ โดยเฉพาะม่านตาไก่ เกือบร้อยเปอร์เซ็น จะทำเป็นลอน รูปร่างสวย เป็นธรรมชาติกว่าได้อารมณ์ความอ่อนช้อยนุ่มนวลตามสไตล์อีกรูปแบบ

การจับผ้าที่ชายล่าง ไม่ว่าจะเป็นม่านจีบ ม่านตาไก่ ในระยะเท่าๆกัน ตามความกว้างของผ้าม่าน โดยยึดระยะห่างจากด้านบนเป็นเกณฑ์ จะได้ระยะคลื่นหรือลอนเท่าๆกัน ผ้าม่านจะไม่แข็งเหมือนแบบรีดจีบที่เป็นสันคม แบบลอน เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบัน

การตัดเย็บผ้าม่าน อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ตามมาตรฐาน วีธี ความรู้ ความชำนาญ ของแต่ละร้าน ผ้าม่านสำหรับบ้านที่เรารักและภูมิใจ นอกจาก กันร้อน กันแดด กันแสง ปิดบังสายตาแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ ความสวยงามของรูปทรงหรือแบบม่าน การเลือกผ้าสวยที่สุดไม่ได้บอกว่าผ้าม่านจะสวยสมบูรณ์ ถ้าการตัดเย็บออกมาไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน เราก็จะไม่ได้ครบในสิ่งที่เราต้องการ ฉนั้นความสวยงามของผ้าม่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผ้าสวยเพียงอย่างเดียว ต้องมีหลายสิ่งอย่างประกอบกัน โดยเพราะการตัดเย็บผ้าม่าน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *