การทำงานของรางไฟฟ้า

Somfy-Glydea
Somfy-Glydea

รางม่านไฟฟ้า ลักษณะการทำงาน

  จุดกำเนิดการขับเคลื่อน เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนมอเตอร์ ส่งกำลังไปที่สายพาน  ซึ่งสายพานจะวิ่งตามราง ผ่านโมเล่ที่เป็นเฟืองที่ปลายทั้งสองด้าน เรียกว่าหัวท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *