ราคาผ้าม่าน

Secret curtains

ผ้าม่าน ราคา

หลายคนมีคำถาม อยารู้ราคาผ้าม่าน ว่าคิดยังไง ราคาเท่าไร คิดเป็นเมตร เป็นตารางเมตร  หรือคิดอย่างไร เป็นคำถามที่กว้างมาก ถ้าให้ตอบชัดเจนก็สามารถตอบได้ แต่อาจจะยากถ้าไม่อ่านบทความนี้จนจบ ราคาผ้าม่านกับหลายคนที่ยังไม่มีความเข้าใจ แต่ต้องการที่อยากรู้ จะขออธิบายให้เข้าใจเรือ่งของราคาผ้าม่านว่าเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง

ก่อนรู้ราคาผ้าม่าน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเข้าใจ เพราะความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาของผ้า เรื่องของแบบม่าน เรืองอุปกรณ์หรืออื่นๆที่ส่งผลที่ทำให้ราคาแตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องความยาก-ง่าย หรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้ รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะของม่านประเภทนั้น และที่ขาดไม่ได้คือรางม่านที่คุณต้องเลือก มีรายละเอียดต่างๆ เป็นตัวแปรและส่งผลที่ทำให้ราคาของม่านต่างกัน ฉนั้นจึงขอแบ่งเรื่องของราคาม่านที่มีตัวแปร เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาของผ้าม่านแตกต่างกัน โดยมักมึคำถาม ถามมาเสมอว่า

ผ้าม่าน เมตรละเท่าไร ?

ผ้าม่านขายเป็นหลา ไม่ได้ขายเป็นเมตร โดยปกติผ้าม่านจะขายเป็นหลา เพราะที่ทางโรงงานส่งให้กับร้านค้า จะคิดราคาเป็นหลา ทางร้านค้าต้องขายตามโรงงานหรือตามหน่วยของโรงงานคิดมา ราคาที่ติดหรือแจ้งที่หลังตัวอย่างหรือแคตตาล๊อกไม่รวมค่ารางม่าน ค่าแรงตัดเย็บและค่าอุปกรณ์ เป็นแค่ค่าราคาผ้าอย่าเดียว

ผ้าม่าน ขายอย่างไร ?

ผ้าม่านขายเป็นชุด ไม่ได้ขายเป็นตารางเมตรอย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยส่วนใหญ่ จะขายเป็นชุด ไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าต่างหรือประตู ต้องประกอบด้วยการตัดเย็บ ต้องมีค่าอุปกรณ์เช่น ตะขอ เทปเคมีและโซ่ถ่วง รวมถึงความยาก-ง่ายและค่าแรงในการตัดเย็บ นอกจากนี้ ส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ ผ้าม่าน ราคา แตกต่างกัน ก็จะขึ้นอยู่ 4 อย่างนี้

  1. ขนาด หน้าต่างหรือประตู มีเล็ก มีใหญ่ แม้บ้านขนาดเดียวกัน โครงการเดียวกัน ถ้าคุณเลือกม่านต่างแบบกัน ราคาจะไม่เท่ากัน
  2. ผ้า ที่คุณเลือก ผ้ามีถูก มีแพง ราคาแตกต่าง บ้านขนาดเดียวกันเลือกผ้าราคาไม่เท่ากัน ราคาต่อหลังย่อมไม่เท่ากัน
  3. แบบม่าน ที่คุณต้องการหรือแบบที่คุณเลือก ม่านแต่ละแบบมีความยากง่าย มีอุปกรณ์ที่ให้ในการประกอบไม่เหมือนกัน ราคาย่อมไม่เท่ากัน อาจประเมินประประมาณได้โดยไม่ถูกต้องมากนัก ว่าบ้านขนาดนี้ราคาเท่านี้ ถ้าคุณไม่ระบุแบบของม่านใช้ชัดเจนว่าเป็นม่านแบบไหน เช่น ม่านจีบ ม่านตาไก่ ม่านพับ ม่านหลุยส์ หรือม่านอื่นๆ
  4. รางม่าน ที่รางม่านก็เช่นเดียวกัน มีหลายเกรด หลายคุณภาพ หลายราคา รางม่านมีให้เลือกหลายแบบ เป็นตัวแปรด้วยเช่นกันที่ทำให้ราคาของผ้าม่านต่างกัน
 •  เพราะฉนั้นถ้าต้องการทราบราคา คุณต้องเลือก 4 อย่างเบื่องต้นก่อน ราคาถึงจะชัดเจน ถ้าให้ประมาณ มันค่อนข้างกว้าง การประมาณการตามที่คุณอยากรู้ ถึงเวลาอาจมีการคาดเคลื่อนก็เป็นได้ 

ผ้าม่านบ้านเดี่ยวราคาเท่าไร ?

 

บ้านเดี่ยวมีหลายขนาด  มีไซร์เล็ก, กลาง, ใหญ่, และใหญ่พิเศษ กรณีเป็นถ้าทำเป็นผ้าม่านแบบจีบ แบบตาไก และแบบม่านพับ ราคาโดยประมาณก็จะมีดังนี้

  • บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ราคาเริ่ม 30,000 – 45,000 บาท 
  • บ้านเดี่ยวขนาดกลาง ราคาเริ่ม 40,000 – 55,000 บาท
  • บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ ราคาเริ่ม 50,000 – 65,000 บาท 
  • บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่พิเศษ ราคาเริ่ม 65,000 บาท ขึ้นไป

ผ้าม่านบ้านทาวน์โฮมราคาเท่าไร

ราคาผ้าม่านทาวน์โฮม
ราคาผ้าม่านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชั้น ห้องกลางห้องริม

บ้านทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์ โดยส่วนใหญ่ขนาดจะใกล้เคียงกัน อาจต่างกันตรงที่เป็นห้องริม ถ้ามีหน้าต่างด้านข้างด้วย ราคาก็จะเพิ่มขึ้น หรือบางอาจเป็น 3 ชั้น แยกราคาโดยประมาณดังนี้

ราคาผ้าม่านของบ้านทาวน์โฮม

  • ห้องกลาง ราคาเริ่ม 15,000 – 25,000 บาท 
  • ห้องริม (ถ้ามีหน้าต่างข้าง) ราคาเริ่ม 20,000 – 35,000 บาท
  • 3 ชั้นห้องกลาง ราคาเริ่ม 30,000 – 40,000 บาท 
  • 3 ชั้นห้องริม (ถ้ามีหน้าต่างข้าง) ราคาเริ่ม 45,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับราคาที่เห็นเป็นราคาโดยประมาณการณ์ เนื่องจากมีรายละเอียดที่เป็นตัวแปรทำให้ราคาแตกต่างกัน มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. ขนาดของม่าน ผ้าม่านต้องมีขนาดของผ้าม่าน ทั้งความกว้างxความสูง (ผ้าม่าน ไม่มีความยาว ถ้าบอกความยาวอาจเข้าใจไม่ตรงกัน) ขนาดเป็นจุดเริ่มต้นของราคาผ้าม่าน มีผลเป็นลำดับแรก
  2. ราคาผ้า มีหลายเกรดหลายราคา ทุกชนิดจะขายเป็นหลา โดยค่าผ้าจะไม่ใช้ราคาม่าน 
  3. หน้ากว้างผ้า การใช้ผ้าหน้ากว้างต่างกัน มีผลต่อจำนวนหรือปริมาณการใช้ผ้าไม่เท่า หน้าต่างขนาดเดียวกันถ้าใช้ผ้าหน้ากว้างไม่เท่ากันปริมาณที่ใช้จะไม่เท่ากัน มีผลต่อราคาของผ้าม่านชุดนั้นทันที
  4. ราคาราง รางมีหลายรูปแบบ หลายเกรด หลายราคา ผ้าม่านชุดเดียวกันถ้าเลือกรางต่างกันกรือรางคนละชนิด ราคาที่ได้จะไม่เท่ากัน
  5. แบบม่าน แบบที่เลือก ม่านจีบ ม่านตาไก่ ม่านพับ ม่านหลุยส์ การใช้ผ้าต่อหน้าต่างขนาดเดียวกันอาจไม่เท่าไร ราคาจึงแตกต่างกัน
  6. ค่าอุปกรณ์ ม่านที่ใช้ในการประกอบหรือตกแต่ง มีผลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเลือกม่านแบบไหน จะมีเกรดของอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งคุณภาพและความสวยงาม เช่น ห่วงตาไก่ มีตั้งแต่ราคา ตั้งแต่ 5-25 บาท 1 ชุด ใช้กี่ห่วง ราคาก็จะยิ่งต่างกัน 
  7. ค่าแรงเย็บ ราคาขึ้นอยู่ก้บแบบม่าน ค่าแรงการเย็บไม่เท่ากัน บางแบบคิดค่าแรงเป็นชุด บางแบบคิดค่าแรงตามความยาวของราง บางแบบคิดค่าแรงตามจำนวนผ้าที่ใช้

สรุป เมื่อต้องการรู้ราคาผ้าม่าน ควรเลือกรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ให้ครบ หรือถ้าไม่ครบอย่างน้อยควรมีสัก 5 ข้อตามที่กล่าว คุณถึงจะทราบราคาที่ใกล้เคียงต่อความเป็นจริงมากที่สุด 

 

แบบผ้าม่าน รางม่าน ตัวอย่างและราคาผ้าม่าน uv ค่าแรงเย็บผ้าม่าน

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น