วิธีการคำนวนผ้าม่าน

วิธีการการคำนวนหาปริมาณการใช้ผ้า สำหรับการตัดเย็บม่านแต่ละแบบ เช่น ม่านจีบ ม่านตาไก่ ผ้าพับ ผ้าม่านหลุยส์ ม่านยก แนะนำ การคำนวนผ้าม่าน ดังนี้

Add Any content here

การคำนวนผ้าม่าน

ผ้าม่านแต่ละแบบ มีการคำนวนหรือการใช้ผ้าไม่เหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบแตกต่างกัน ม่านบางแบบอาจใช้ผ้าเท่ากันหรือไกล้เคียงกัน หรือบางแบบใช้ผ้าต่างกันสิ้นเชิง การคำนวนผ้าม่าน เพื่อหาปริมาณการใช้ผ้า มีตัวแปรหลายอย่าง ที่ทำให้เกิดผลต่างกัน การเลือกใช้ผ้าของหน้าผ้าต่างกัน ผลต่อการใช้ผ้าย่อมไม่เท่ากันด้วย เช่น หน้าต่างA ขนาด 4 รางเมตร เลือกผ้า  350 บาท/หลา ถ้าใช้ผ้าหน้าแคบ10 หลา แต่เลือกผ้าหน้ากว้างกับใช้ผ้าแค่ 6 หลา  

LEADER-7113-1

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.